Activitats programades
Calendari d'Activitats
Actes i Informes
Catàleg de productes

Qui som?

L'AMPA de l'escola Sant Josep és l'associació de totes les famílies dels alumnes de l'escola. És, per tant, el canal de participació de les mares i els pares dels alumnes en el centre escolar, per treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa.

Què fem?

Representar i defensar els interessos del conjunt de les famílies que formen la comunitat educativa.

Organitzar i gestionar les activitats extraescolars per contribuir a la formació integral dels alunnes.

Afavorir amb les nostres activitats una relació propera entre l'escola i la família, entre mares/pares, tutors, mestres i direcció de l'escola.

L'organització

L'AMPA té en la seva assemblea l'òrgan rector. A partir d'aquesta es constitueix la Junta Directiva de l'AMPA, que administra i representa l'associació.

Els càrrecs electes de l'AMPA són el President/a, el Secretari/ària i el Tresorer/a. A més, la junta inclou els diferents vocals, el representant de l'AMPA al Consell Escolar i la Comissió de Delegats de curs.

L'Assemblea es reuneix com a mínim un cop l'any. La Junta de l'AMPA convoca mensualment els seus membres. La comissió de vocals de curs es reuneix bimensualment.

Voleu participar-hi?

L'AMPA és un grup obert i qualsevol moment és bo per admetre nous membres amb ganes de participar. Totes les iniciatives són ben rebudes.

L'associació és allò que les famílies volem que sigui. La seva efectivitat depèn fonamentalment dels nostres desitjos i esforços. Hi ha feina per a tothom.