Actualitat - M'invento una història, P4 - 19/12/2019

Col·legi Sant Josep. Carmelites Missioneres Gràcia

M'invento una història, és una activitat divertida i manipulativa per treballar l'expressió oral.