Actualitat - PRIMÀRIA - 14/09/2020

PRIMÀRIA

Compromesos amb l'educació dels nostres alumnes...
Som una escola familiar, on el tracte és proper i l'atenció individualitzada.
Ens proposem que els nostres alumnes assoleixin un bon nivell d'aprenentatge, tinguin iniciativa, criteri propi i esdevinguin persones responsables i compromeses, arrelades al nostre entorn,modern i obert a la societat i al món.

Què volem aconseguir?
Segons el principi d'aprendre a aprendre, el nostre objectiu és que els alumnes realitzin aprenentatges significatius per sí mateixos.

Com ho fem?
Treballem per desenvolupar les capacitats personals i habilitats socials que els ajudaran a conèixer i viure els valors, a tenir una bona relació entre iguals, a desenvolupar l'autonomia i l'emprenedoria.
Fomentem el pensament creatiu, la curiositat, el pensament científic, la motivació i la confiança en un mateix.
Utilitzem l'educació física, l'esport i l'educació artística per afavorir el desenvolupament personal.
Desenvolupem la capacitat de l'esforç, de treball i d'estudi.

Que fem?
Les estratègies que utilitzem per acompanyar els nostres alumnes en aquesta etapa són:
•    Aprendre, ensenyar i avaluar per competències.
•    Treballem i ens comuniquem en català, castellà i anglès.
•    Fomentem hàbits i tècniques d'estudi per ajudar els alumnes a ser més autònoms i   
     responsables.
•    Donem molta importància a la tutoria tant individual com grupal.
•    Treballem en grups flexibles i desdoblaments.
•    Treballem l’emprenedoria.
•    Afavorim el treball cooperatiu, científic i l’esperit crític.
•    Utilitzem les tecnologies digitals.
•    Desenvolupem els nostres projectes d'escola: projecte lectura, interdisciplinari, multilingüe,
     camí escolar, els nostres artistes, mou-te, educació emocional...
•    Promovem les tradicions culturals catalanes.
•    Afavorim les experiències de convivència en les diferents activitats culturals, tallers i sortides.

Amb un equip humà de professionals compromesos en proporcionar una formació integral i un servei educatiu de qualitat.